وب سایت شخصی مهدی فرهمند

دسته: شعرواره!

سکوت کرد...
۱۴ آذر ۱۳۹۸
شعرواره!
باید برای چلچله‌ها هم سکوت کرد باید برای حنجره‌هاهم سکوت کرد باید کنار روزنی از روضه‌ی زمین در...
شراره
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
شعرواره!
ستاره ای که ماه را پر از شراره می کنی شراره ای که کوه را پر از اشاره می کنی اشاره ای که راه را پر از...
سحرگاه خفتن!
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
شعرواره!
ارام باش اسوده بخواب شاید سحر که برسد من خفته باشم و تمامی خروسهای شهر امید دوباره خفتنم را به...
زیبا میشویم
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
شعرواره!
پروانه, کرم بود زیبا می شوبم و پرواز می کنیم پیله کجاست تا راز زندگی تنیده شود و غرورمان که...
پرنده مهاجر
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
شعرواره!
شانه به شانه ی رفتنت میزند پرنده مهاجر "عبور باید کرد" و این راز زندگیست "هجرت سرآغاز بزرگی از...
فرهنگ لغت
۲۱ تیر ۱۳۹۵
شعرواره!
چند جلد کتاب لغت و دایره المعارف دست دومم را می فروشم نه آتش می زنم فهمیدن معنای درست کلمات سودی...
قریب
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
شعرواره!
و زندگی چه غریبانه, عاشقی چه غریبو بودنی که غریب است همچو مرگ غریب غریبه تر ز غریبی که از غروب آید و...